Sprzątanie placówek medycznych

Utrzymanie wysokiego poziomu higieny, a więc idealna, czasem wręcz sterylna czystość, jest w przypadku placówek medycznych koniecznością. Sprzątanie w przychodniach, gabinetach dentystycznych, centrach rehabilitacji, szpitalach, a także gabinetach weterynaryjnych nie ogranicza się do utrzymania w czystości gabinetów, korytarzy, wind, podłóg, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, uzupełniania artykułów higienicznych czy opróżniania koszy na śmieci, dzięki czemu dany ośrodek może normalnie funkcjonować. Trzeba pamiętać o specyfice tego rodzaju przestrzeni – w placówkach o charakterze medycznym spotykają się zdrowi i chorzy. Należy wyeliminować chorobotwórcze ustroje, na działanie których narażeni są nie tylko pacjenci, ale również personel (lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracyjni) szpitala czy ośrodka zdrowia.

Sprzątanie według procedur

Utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych, przychodniach itp. powinien zajmować się przeszkolony personel. Sprzątanie placówek medycznych (zarówno sposób sprzątania, jak i wykorzystywany sprzęt oraz środki do utrzymania czystości) musi spełniać szereg wytycznych, a wszelkie czynności powinny być szczegółowo opisane w księdze higieny. W takim dokumencie znajduje się charakterystyka danego obiektu o charakterze medycznym, a także zestaw instrukcji i procedur dotyczący sprzątania placówki, m.in. sposoby oraz technologie sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń, wykaz środków czyszczących i środków dezynfekujących, sposoby utylizowania odpadów czy postępowanie ze sprzętem (m.in. ścierki, mopy, wóki) po użyciu. Oprócz zachowania procedur ważny jest harmonogram sprzątania placówki medycznej (prace wykonywane każdego dnia, sprzątanie na zewnątrz budynku, zadania okresowe, sprzątnie specjalistyczne, uzupełnienie środków czystości).